webinar register page

Webinar banner
FRIC: Kommunikasjon av brannsikkerhet
Dette arbeidet er tilknyttet prosjekt 4-3 i FRIC.

Foredragsholdere: Inger Johanne Fjellanger fra DSB og Mari Vold fra TBRT.

Webinaret er gratis og vil bli presentert på norsk.
Webinaret er åpent for alle.
Vennligst sørg for at verten kan forstå hvem du representerer ut fra registreringsdetaljene du oppgir.
Det vil bli tatt opptak av webinaret, som vil bli offentliggjort.

Webinaret vil bestå av to presentasjoner, 20 + 20 minutter, etterfulgt av 5-10 minutter til spørsmål og diskusjon. Du må gjerne stille spørsmål på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Tema som vil bli presentert, fra et nasjonalt perspektiv fra DSB og et lokalt perspektiv fra TBRT:
- Hvordan når vi ut til ulike mottakere? Oversikt gode måter for kommunikasjon som fungerer?
• Ulike former for ulike mottakere
• Ulike budskap
• Samarbeidsformer med andre etater, aktører etc.?
- Hvilke grupper når vi ikke i dag, og hvorfor? Utfordringer som man arbeider med å løse?
- Hvordan kan vi måle effekt av kommunikasjon?

FRIC partnere som har vært involvert er DSB, TBRT og RISE.
For mer info om prosjektet, følg gjerne prosjektsiden på Research Gate: https://www.researchgate.net/project/FRIC-P43-Fire-safety-measures-for-dwellings

FRIC – Fire Research & Innovation Centre
https://fric.no/en

Jun 23, 2021 11:00 AM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Inger Johanne Fjellanger
Seniorrådgiver @DSB
Inger Johanne Fjellanger er seniorrådgiver i Kommunikasjonsavdelingen hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Inger Johanne har bred erfaring innen kommunikasjon, har vært leder for "Alt vi kan om brann" og leder for den nasjonale koordineringsgruppen for brannsikkerhet (NAKOBRAKO) siden oppstarten i 2014. Inger Johanne har og ledet arbeidet med Nasjonal kommunikasjonsstrategi og rapporten Kommunikasjon og risikogrupper.
Mari Vold
Kommunikasjonskonsulent @TBRT
Mari Vold er kommunikasjonskonsulent hos Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT). Mari jobber med kommunikasjon for å formidle brannverninformasjon til innbyggerne, og er opptatt av klart og tydelig språk for å formidle budskap. Kommunikasjon er en del av TBRTs samfunnsoppdrag på brannforebygging.