webinar register page

FRIC webinar om brannen på Lone
Tema: Bergen brannvesen ved Janicke Larsen, avdelingsleder brannforebyggende avdeling, vil presentere evalueringsrapporten av brannen i leilighetsbygget på Lone 7. august 2021. Fokuset i evalueringen har vært på den raske brannutviklingen, brannkonsept og faktisk utførelse, huseiers egne rutiner for brannvern, samt brannvesenets arbeid i forkant og underveis. Presentasjonen vil gi en oversikt over de funn og vurderinger som er gjort i arbeidet.

Webinaret er gratis, åpent for alle og vil holdes på norsk.

Webinaret kommer til å starte med en presentasjon av rapporten, ca 25 minutter, etterfulgt av 5-10 minutter til spørsmål og svar.

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil legges ut på fric.no.

Temaet er knyttet til FRIC prosjekt 1-2 Læring fra branner i Norge. Akkurat nå jobber FRIC også med en evaluering av brannen på Lone. FRIC kommer til å dra god nytte av brannvesenets evaluering som en del av dette arbeidet. Rapporten fra FRIC vil være klar senere i år.

Her kan du lese noen mediainnslag om brannen:
https://www.nrk.no/vestland/brannvesenet-har-aldri-sett-makan-_-ekspert-trur-vind-spelte-nokkelrolle-i-storbrannen-i-bergen-1.15602515
https://www.brennaktuelt.no/bergen-brannvesen-bfo-bfo-dagene-2021/lonebrannen--et-brannsikkert-bygg-eller-et-sankthansbal/110702

FRIC – Fire Research & Innovation Centre
https://fric.no/en

Oct 21, 2021 11:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ragni Fjellgaard Mikalsen.